SAMTAL

Ibland behöver man bara få prata med någon, bli sedd, hörd och lyssnad på. Få stöd i situationen man befinner sig i. Jag möter dig där du är.


Ofta fastnar vi i våra beteenden och tankemönster även om vi inte tycker om domeller vet att dom inte gynnar vårt välmående. Förändring är svårt och kräver jobb, hårt jobb. Ibland vet man vart man vill, men inte hur man ska ta sig dit. Jag vill gärna vara ett stöd för dig på vägen, oberoende om det handlar om att stärka självkänslan, bryta negativa tankemönster eller om du bara behöver få prata av dig.


Då du tar kontakt bygger vi upp träffarna enligt dina behov och önskemål.


Samtalen går även att hålla på distans.