RELATIONSCOACHING & PARTERAPI

Det är lätt att fastna i ekorrhjulet med familj, fritidsintressen jobb och livspusslet,

där det varken finns tid eller ork att vårda relationen till sin partner.


Då kan relationscoaching vara ett bra sätt att hitta tillbaka till varandra.

Där ni kan mötas igen och vi tillsammans hittar verktygen ni behöver för att må bra i er relation.


Jag stöder er i att bryta mönster ni fastnat i men också att bli uppmärksamma på era styrkor.

Det kan både vara en hjälp att komma på rätt spår då ni tappat bort varandra eller i förebyggande syfte.

Alla relationer går upp och ner. En god och nära relation är en källa till både fysiskt och mentalt välbefinnande, medan en icke god relation skapar stor stress och press.

I parterapin jobbar vi djupare med de problem och svårigheter som finns oberoende om ni vet om ni vill fortsätta tillsammans eller inte försöker vi hitta sätt för er att kommunicera med varandra,

skapa förståelse och kunna mötas i den situation ni är i just nu.


Samtalen kan hållas både på min mottagning och online.