TAKTIL OCH SAMTAL

Taktil & Samtal är precis som namnet säger en kombination av taktil stimulering och ett samtal.


Vi börjar med en behandling i taktil stimulering, som hjälper dig slappna av och ökar ditt välbefinnande. Taktilen fungerar som en nyckel till det inre. Då man är avslappnad är det lättare att öppna upp och prata om saker på djupet, tryggt och lugnt Man blir mer öppen för förändringar och har lättare att ändra sina invanda tanke- och beteendemönster.


Efter taktilen sätter vi oss ner och samtalar, om stort som smått, om precis det du vill och behöver prata om. Jag bemöter dig där du är, lyssnar och fungerar som bollplank eller stöder dig lösningsfokuserat i en utveckling och förändring. På dina villkor enligt dina behov.

Du är välkommen precis så som du är, med små eller stora problem.

För en träff får du boka 120 minuter.