RELAXATIONSHANDLEDNING

mycket som varannan person upplever att de har för mycket stress i livet. Stressen finns i alla åldrar och i alla yrkesgrupper. Enligt WHO är stress en av våra största hälsorisker idag och så mycket som 80% av våra sjukdomar har sin grund i stressen.


tten att hitta den eftertraktade balansen är många och som relaxationshandledare har jag fått lära mig olika sätt som vi kan jobba med tillsammans för att du ska komma ur ekorrhjulet.


Första gången vi träffas har vi ett kartläggningsmöte. Då lär vi känna varandra, pratar om behov och vad du vill uppnå med våra träffar och diskuterar fram olika sätt att hantera stressen och hur vi ska göra det under de kommande träffarna.


Följande träffar tar ca 90 minuter per träff. Mellan träffarna kan du också få med dig olika avslappningsövningar hem.

Under relaxationshandledningen är det du som är i centrum, dina behov, dina mål och vi ska tillsammans hitta ditt sätt att slappna av och hitta balans i livet.